top of page

Dział Administratorów

Włókiennicza fotJóźwiak 14-10-22 (1) (2).jpg

ZAKRES PRAC DZIAŁU ADMINISTRATORÓW

  • dokonywanie przeglądów (z wyłączeniem przeglądów okresowych) stanów technicznych budynków i budowli,  w celu usuwania nieprawidłowości i wprowadzania ulepszeń;

  • organizowanie i nadzór procesu utrzymania porządku i czystości,

  • prowadzenie wszystkich spraw związanych z właściwym wykorzystywaniem i udostępnianiem pomieszczeń wspólnego użytku;

  • zapobieganie samowolnemu zajmowaniu lokali;

  • przyjmowanie zgłoszeń najemców/użytkowników dot. szkód w lokalach mieszkalnych i użytkowych;

  • załatwianie kompleksowo spraw związanych z awariami/usterkami zgłoszonymi przez mieszkańców/użytkowników;

  • przyjmowanie zleceń na wyłączenie lub włączenie instalacji centralnego ogrzewania na budynkach i przekazywania ich do Veolii;

  • uczestniczenie przy legalizacyjnej wymianie wodomierzy głównych przez ZWiK;

  • nadzór nad firmami odpowiedzialnymi za utrzymanie terenów zielonych;

bottom of page